دوره جامع نتورکر و بازاریاب شبکه ای موفق با تجسم خلاق و خود هیپنوتیزم و عبارات تاکیدی(اطلاعات بیشتر کلیک کن)

دوره جامع نتورکر و بازاریاب شبکه ای موفق با تجسم خلاق و خودهیپنوتیزم و عبارات تاکیدی

نام محصول: دوره جامع در 21 هفته به بازاریاب شبکه ای موفق تبدیل شو

  1. )مدت زمان 12 ساعت کامل هیپنوتیزم وعبارت تاکیدی با صدای استاد شاهرخی(
  2. مخصوص افرادی که هدف آن ها تبدیل شدن به نتورتینگ یا همان بازاریاب شبکه ایه موفق و ثروتمند هستند.
  3. تکنیک صدردصد اثبات شده علم خودهیپنوتیزم و تلقین به نفس برای موفقیت در کسب کار شاخه نتورتینگ یاهمان بازاریاب شبکه ای موفق شدن.
  4. روشی جدید ومنحصر به فرد برای موفقیت دررشته نت ورک یا همان بازار یاب شبکه ای حرفه ای و با نفوذ و افزایش درامد تا سه برابر در یک سال اول

مشخصات محصول

  1.  فایل هیپنوتیزم  دوره به مدت 40 دقیقه که هر روز باید گوش دهید تا به ذهن خود دستورنت فورتینگ یا همان بازاریاب شبکه ای موفق ثروتمند شدن را با حداکثر قدرت به وسیله هیپنوتیزم با کلام استاد شاهرخی بدهید.
  2. که شامل دو فایل هیپنوتیزم با دو اهنگ چاکرایی و هیپنوتیزم ساده با صدای استاد شاهرخی است.
  3. دستور العمل استفاده از این دوره به مدت 60 دقیقه تا دقیقا بدانید چطور ازاین محصول صحیح عالی استفاده کنید. به صورت صوتی و متنی کامل طراحی شده برای شما ارسال میشود.
  4. فایلهای مخصوص روز اول تا بیست یکم برای تثبیت در ذهن ناهوشیار به صورت عبارت های تاکیدی و تجسم خلاق با اهنگ های هیپنوتیزمیک و انگیزشی هیجان اور برای تحریک نیم کره راست مغزی
  5. فایلهای مخصوص روز بیست یکم الی نودم این دوره به صورت تکرار شونده به مدت 10 ساعت تجویز تمرین تکنیک های تجسم خلاق نسبت به شخص خریدار دوره تا3 ماه از زمان خرید ویک سال پشتیبانی رایگان و پیگیری از طرف ما
  6. نمونه دی وی دی ارسال شده برای شما به شکل و طرح زیر میباشد.