تجسم خلاق و قانون جذب و ارتعاش ذهنی با کلام

  • ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰۲:۰۶:۴۱ ق.ظ

برای انجام درست تجسم خلاق و فعال سازی قانون جذب ذهنی  ورسیدن به اهداف  و ارزوها با ذهن ناهوشیار و تجسم ذهنی  و تصویر سازی نیاز به یک باور نیرو مند داریم باوری که به ما عزت نفس و ارتعاش ذهنی با کلام حس رسیدن به هدف را بدهد باوری که استرس ایجاد نکند بلکه سبب آرامش می شود .ما می توانیم با استفاده از قدرت کلام به آن حس آرامش دست پیدا کنیم .چرا که قانون جذب با حس ما سرو کار دارد اگربتوانیم حس آرامش داشته باشیم آرامش بیشتر اوبه مراتب اتفاقات عالی را تجربه می کنیم اما اگر حس اضطراب ترس نگرانی ونرسیدن را داشته باشیم طبق قانون جذب از جنس همان احساس اتفاقاتی را جذب خواهیم کرد واین بدون هیچ استثنای رخ می دهد .قبلا هم گفتیم اصل جذب یک قانون است وآن را به اسم یک قانون میشناسیم بگذارید با مثالی این اصل را بررسی کنیم.

شخصی را میشناختم که به خاطر قبول نشدن درکنکور شرمندگی زیادی می کردو رتبه کنکور خودرا به طور ساختگی وبه دروغ رقم خیلی بهتری را بیان کرد پس از مدتی  که این  موضوع را تکرار کرده بود روزی با خود درحال گفت و گو وبرنامه ریزی درسی بود که که به اشتباه همان رتبه ساختگی را برای خود بیان کرد این موضوع در زندگی خیلی از ما رخ داده است .قدرت کلام در حین انجام تجسم ختاق ویا پس از انجام آن ودر زمانی که باید اصل نگه داری را رعایت کنیم معجزه میکند .

ما زمانی که تمرین تجسم خلاق را به پایان رساندیم نیاز به تایید ها ی پی درپی داریم ومی توانیم با قدرت کلام خود وتایید های درست واصولی تاثیر تمارین خود را عالی تر کنیم آقای ناپلون هیل در مورد این موضوع در کتاب خودش به نام بیندیشید وثروتمند شوید بیان میکند ((مانندبادی که یک کشتی را به شرق وکشتی دیگر را به غرب می راند اصل تلقین به خود می تواند شمارا به سمت تعالی یا ذلت سوق دهد همه چیز به این بستگی دارد که اندیشه ی خود را چگونه شکل می دهید)).

در قسمتی از همین کتاب ذکر می کند (تکرار تایید سفارش که به ذهن نیمه هشیار خود می دهید تنها روش شناخته شده ای است که می تواند باور وایمان را در شما ایجاد کند )در قسمتی از کتاب خود نیز می نویسد که (ایمان و باور حالتی از ذهن است که می توان آن را به کمک تلقین به خود ترغیب کرد).

می توان با قدرت کلام خود احساس وباور وهیجان رسیدن به هدف را در خود ایجاد کرد و طبق قانون جذب که مشابه مشابه خود را جذب می کند هر لحظه به هدف نز دیک و نزدیک تر شد .این اصل مهم نیز مانند همه ی اصول موفقیت وتجسم خلاق نیز به تکرار و تمرین وتلاش نیاز دارد با پشتکار و تلاش می توان از کلام وتلقین به خود بهره برد .باید از این روش عالی استفاده کرد تا عالی نتیجه گرفت .باور هایی که با سن وطول عمر ما رشد می کنند را نمیشود با یک تعداد عبارات تاکیدی یک روزه از میان بردبرای مثال وقتی باوری نزدیک 5سال به همراه ماست تمام نظام فکری ما را تحت  سیطره ی  خود قرار داده برای مثال دانش آموزی را در نظر بگیرید که از اول ابتدایی معتقد است که ریاضی او ضعیف است حلیات ذهنی او مشکل دارد  سال ها می گذرد واو به سال کنکور خود می رسد 11سال با این تفکر رشد کرده است مدرسه رفته کار های روز مره ی خو درا با این جملات که باز هم ریاضی از اول هم باهم مشکل داشتیم سخت ترین درس دنیا وقتی امتحان ریاضی را بدهم از زندان آزاد خواهم شد گذرانده است نمی توان در عرض چند روز باور اورا نسبت به این که ریاضی نیز درسی لذت بخش ساده است عوض کرد 11سال تکرار این عبارات یعنی گفتن میلیون ها بار این جملات که همیشه هم با  هیجان ترس ونگرانی ادا می شود .

 

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم

 

 

کلام از دید گاه کاترین پاندر استاد بزرگ موفقیت

خانم کا ترین پاندر کلام را سومین راه آفرینش توانگری ذهن می داند .او در کتاب خود چشم دل بگشا می نویسد که تکرار عبارات تا کیدی ویژه ی توانگری می تواند هشتاد درصد بر سرعت تجلی ثمرات دلخواه بیفزاید او اشاره می کند که در ازای هر پانزده دقیقه مطالعه ی کتاب های الهام بخش دست کم باید پنج دقیقه عبارات تا کیدی را تکرار کرد.

در طول سال ها به تجربه دریافته ام که نفوذ کلام وتکرار عبارات تاکیدی در زندگی افراد بی شماری معجزات ارزشمندی به ارمغان آورده است او می گوید که انتشار نخستین کتابش حاصل تکرار عبارات تا کیدی بوده است او در کتابش ذکر می کند که تمام مراحل نوشتن کتابش را اعم از پیدا کردن ناشر یا حتی فرصت مناسب را از اقتدار دعا و تکرار عبارات تا کیدی بهره برده است .هر چقدر هم که ظاهر امور مخالف به نظر برسد باید شرایط دل خوا ه را مجسم کنید و از اقتدار نفوذ کلام غافل نما نید در کلام به زبان آمده اقتداری هست که اوضاع وشرایط را عوض می کند تا آن چه را که به زبان آورده اید به چشم ببینید

هرگاه فرصتی پیش آمد کلام مثبت وروح بخش را به زبان آورید .کلام تعالی بخش حتی به صورت گاه به گاه می تواند همان ثمرات نیکو را بیاورد اگر می خواهید توانگری به صورت روشن وقطعی ومعین با شما رفتار کند کلامی که درباره ی توانگری می برید باید روشن باشد .به هنگام تکرار عبارات تا کیدی نیروی عظیم را به حیطه ی نامرئی می فرستید که قطعا بر جوهرر کاینات اثر می گذارد وان را به صورت ثمرات محسوس در می آورد.

 

برای تا ثیر گذاری عالی تجسم خلاق بر روی ذهن مان باید از اصل نگهداری استفاده کنیم و می توانیم همیشه از خواسته ها یمان حرف بزنیم وباخود از خواسته ها و رسیدن به اهدافمان گفت و گو کنیم اگر هم خواستیم که با شخص دیگری در مورد خواسته ها حرف بزنیم حتما باید مطمئن باشیم که در مدار و فرکانس فکری ما قرار دارد .در غیر این صورت قدرت کلام ما با تمسخر آن ها و تحقیر وسرزنش آنان خنثی می شود .ودلسرد میشویم امید واریم همه ی ما بتوانیم از قدرت کلام عالی استفاده کنیم.خانم کاترین پاندر در کتاب خودش قانون توانگری می گوید اگر از قدرت کلام بی خبر هستید بدانید که یک عبارت نیکوی مثبت شما بیش از هزار اندیشه ی منفی قدرت دارد ودو عبارت نیکوی مثبت بیش از ده هزار اندیشه ی منفی امتحان کنید با خود تکرار کنید (خدا دوستم دارد.خدا هدایتم می کند .خدا راهم را نشانم میدهد.)ای عبارت را از این نویسنده بزرگ تکرار کنید تا تاثیر آن را بر روح وجسم خود مشاهده کنید.

او ذکر می کند دفتری مخصوص عبارات تاکیدی تهیه کنید ودست کم روزی پنج دقیقه از روی ان با صدای بلند بخوانید .می توانید دفتری هم تهیه کنید و این عبارات را از طریق نوشتن بر ذهن نیمه هشیارتان تثبیت کنید هم چنین در این کتاب می گوید که هرگاه به خود وداشتن توانایی های بزرگ شک کردید فورا به سراغ دفتر خود بروید پس از تکرار ونوشتن عبارات تاکیدی در کمال آرامش وجرات به انجام کا ری که از آن می ترسید دست بزنید وایمان داشته باشید که خدا به شما کمک می کند ایشان عبارتی را نیز طراحی کردند که قبل از شروع کار تکرار کنیم (خدای متعال پیشاپیش من حرکت می کند تا راهم را آسان وهموار کامیاب وشادمانسازد)وهمواره این عبارت را که قدرتمند هست را تکرار کنید(خرد لایتناهی هدایتم می کند .عشق الهی توانکرم می سازد به هر کاری که دست بزنم پیروز وکامیاب میشوم)

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم

 

برای رسیدن  به اهداف همواره سعی کنید هدف را به صورت واضح ببینید می توانید به دل طبیعت بروید ودر آن جا ارتعاش جذب خودرا زیاد کنید .در خود انتظارات مثبت ایجاد کنید در کتاب تجسم خلاق نوشته شاکنی گواین می خوانیم به علت نگرش های ریشه دار منفی که نسبت به زندگی داشتیم خود به خود منتظر کمبود بودیم شاید دیده باشید که افراد به علت توانایی هایشان به اهدافی رسیده اند اما تا کید بر این موضوع دارند که این بار شانسی شده .این از باور کمبود ناشی می شود .در ادامه این کتاب میخوانیم از بس در ذهنمان تصویری محدود از خود ساختیم همان را برای خود افرینش کردیم حتی اگر ما به صورت خود آگاهانه تصویر ذهنی را کنترل نکنیم در هر صورت در حال خلق تصویر های ذهنی هستیم که غالبا آن ها را مرور می کنیم برای بیان توانگری وآرامش وسلامتی ثروت وهر مراد دیگری استفاده کنیم.  تجسم راهی برای رسیدن به رویا هاست در این فرایند ما بر خواسته ها وتجسمی آگاهانه تمرکز می کنیم انرژی مثبت می دهیم تا به آن برسیم در هر لحظه از زندگیمان نعمت های بی شماری وجود دارد فقط کافی است آن ها را شفاف سازی کنید و انگیزه ی با لایی برای رسیدن داشته باشید تا به سوی شما بیایند و این جادوی تجسم خلاق است دیدن حس کردن حتی بوییدن وشنیدن تمام ابعاد یک خواسنه .قدرت تخیل توانایی ایجاد یک تصویر ذهنی با هیجان واحساس خوب است حا لا ما تا کی تجسم کنیم ؟احساس شعف وشادی در خود ایجاد کنیم و این قدر تمر کز می کنیم تا به وا قعیت تبدیل شود وبه هدف مورد نظرتان برسید .می توانید از مراقبه کمک بگیرید ودر وضعیتی آرام و ساکت قرار گیریدو پس از اینکه ارامش گرفتید تصور کنید که به هدف خود رسیده اید آن را با تمام جزییات و تمام لذت هایی که دوست دارید تجربه کنید ببینید .اما بدانید که با این روش نمی توان رفتار دیکران را کنترل کنید اما این روش برای از بین بردن موانع درونی کاربرد دارد.جهان منبعی از انرژی است شاید ما اشیای مختلف را با بعد فیزیکی شان جدا از هم بدانیم اما تمام اشیا چه کوچک و چه بزرگ حتی کوچک تر از اتم به انرژی محض تبدیل می شوند فکر نیز دارای انرژی خوب است و خیلی سریع تغییر می کند

 

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم

 

تصویر ثابت

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید