دوره جامع مادر نمونه و قدرتمند با تجسم خلاق و خود هیپنوتیزم و عبارات تاکیدی(اطلاعات بیشتر کلیک کن)

دوره جامع مادر نمونه و قدرتمند با تجسم خلاق و خود هیپنوتیزم و عبارات تاکیدی(مدل سازی از مادران موفق ایران شده است)

نام محصول: دوره جامع در 21 هفته به به مادری نمونه و قدرتمند تبدیل شو

 1. (مدت زمان 12 ساعت کامل هیپنوتیزم و تاکیدی با صدای استاد شاهرخی)
 2. مخصوص تمام مادرانی که میخواهند نمونه باشند و فرزندان موفقی را تربیت کنند.
 3. تکنیک صدردصد اثبات شده علم خودهیپنوتیزم و تلقین به نفس برای مادر نمونه و قدرتمند بودن.
 4. روشی جدید ومنحصر به فرد برای مادری موفق بودن تا سه برابر در یک سال اول

مشخصات محصول

 1. فایل هیپنوتیزم  دوره به مدت 40 دقیقه که هر روز باید گوش دهید تا به ذهن خود دستور مادری نمونه و قدرتمند را با حداکثر قدرت به وسیله هیپنوتیزم با کلام استاد شاهرخی بدهید.
 2. که شامل دو فایل هیپنوتیزم با دو آهنگ چاکرایی و هیپنوتیزم ساده با صدای استاد شاهرخی است.
 3. دستور العمل استفاده از این دوره به مدت 60 دقیقه تا دقیقا بدانید چطور از  این محصول صحیح ، عالی استفاده کنید.
 4. به صورت صوتی و متنی کامل طراحی شده برای شما ارسال میشود.
 5. فایلهای مخصوص روز اول تا بیست یکم برای تثبیت در ذهن ناهوشیار به صورت عبارت های تأکیدی و تجسم خلاق با آهنگ های هیپنوتیزمیک و انگیزشی هیجان آور برای تحریک نیم کره راست مغزی.
 6. فایلهای مخصوص روز بیست یکم الی نودم این دوره به صورت تکرار شونده به مدت 10 ساعت
 7. تجویز تمرین تکنیک های تجسم خلاق نسبت به شخص خریدار دوره تا 3 ماه از زمان خرید و یک سال پشتیبانی رایگان و پیگیری از طرف ما

نمونه دی وی دی ارسال شده برای شما به شکل و طرح زیر میباشد.