دوره جامع کار آفرین موفق با تجسم خلاق و خود هیپنوتیزم و عبارات تاکیدی(اطلاعات بیشتر کلیک کن)

دوره جامع  کار آفرین موفق با تجسم خلاق و خود هیپنوتیزم و عبارات تاکیدی در 21هفته  شوید.

نام محصول: دوره جامع در 21 هفته به کار آفرین  موفق تبدیل شو.

)مدت زمان 12 ساعت کامل هیپنوتیزم و عبارت تأکیدی با صدای استاد شاهرخی)


  1. مخصوص افرادی که هدف آن ها تبدیل شدن به کار آفرین  موفق و ثروتمند شدن  است و می خواهند کسب و کار ، استارت آپ جدیدی راه بیندازند، و در آن موفق شوند .
  2. تکنیک صدردصد اثبات شده علم خودهیپنوتیزم و تلقین به نفس برای موفقیت در کسب کار شاخه کارآفرینی ، موفق شدن.
  3. روشی جدید و منحصر به فرد برای موفقیت دررشته کارآفرینی حرفه ای و با نفوذ و افزایش درآمد تا سه برابر در یک سال اول

مشخصات محصول

  1.  فایل هیپنوتیزم  دوره به مدت 40 دقیقه که هر روز باید گوش دهید تا به ذهن خود دستور کارآفرین موفق ثروتمند شدن را با حداکثر قدرت به وسیله هیپنوتیزم با کلام استاد شاهرخی بدهید.که شامل دو فایل هیپنوتیزم با دو آهنگ چاکرایی و هیپنوتیزم ساده با صدای استاد شاهرخی است.
  2. دستور العمل استفاده از این دوره به مدت 60 دقیقه تا دقیقا بدانید چطور ازاین محصول صحیح عالی استفاده کنید. به صورت صوتی و متنی کامل طراحی شده برای شما ارسال میشود.
  3. فایلهای مخصوص روز اول تا بیست یکم برای تثبیت در ذهن ناهوشیار به صورت عبارت های تأکیدی و تجسم خلاق با آهنگ های هیپنوتیزمیک و انگیزشی هیجان آور برای تحریک نیم کره راست مغزی
  4. فایلهای مخصوص روز بیست یکم الی نودم این دوره به صورت تکرار شونده به مدت 10 ساعت تجویز تمرین تکنیک های تجسم خلاق نسبت به شخص خریدار دوره تا  3 ماه از زمان خرید و یک سال پشتیبانی رایگان و پیگیری از طرف ما

  • نمونه دی وی دی ارسال شده برای شما به شکل و طرح زیر میباشد.