دوره جامع زندگی هدفمند و موفق با تجسم خلاق و خود هیپنوتیزم و عبارات تاکیدی(اطلاعات بیشتر کلیک کن)

دوره جامع زندگی هدفمند و موفق با تجسم خلاق و خود هیپنوتیزم و عبارات تاکیدی

دوره جامع در 21 زندگیت را هدفمند و موفق کن


  1. (مدت زمان 12 ساعت کامل هیپنوتیزم وعبارت تأکیدی با صدای استاد شاهرخی)
  2. مخصوص افرادی که هدف آن ها به دست آوردن و رسیدن به  زندگی هدفمند و موفق است .
  3. تکنیک صدردصد اثبات شده علم خودهیپنوتیزم وتلقین به نفس برای موفقیت در شاخه زندگی هدفمند و موفق  .
  4. روشی جدید و منحصر به فرد ،  برای موفقیت و رسیدن به زندگی هدفمند و موفق ، وتبدیل شدن به فردی که دارای زندگی هدفمند و موفق است تا سه برابر در یک سال اول

مشخصات محصول

  1. فایل هیپنوتیزم  دوره به مدت 40 دقیقه که هر روز باید گوش دهید تا به ذهن خود دستور زندگی هدفمند و موفق  شدن را با حداکثر قدرت به وسیله هیپنوتیزم با کلام استاد شاهرخی بدهید.
  2. که شامل دو فایل هیپنوتیزم با دو آهنگ چاکرایی و هیپنوتیزم ساده با صدای استاد شاهرخی است.
  3. دستور العمل استفاده از این دوره به مدت 60 دقیقه تا دقیقا بدانید چطور ازاین محصول صحیح عالی استفاده کنید. به صورت صوتی و متنی کامل طراحی شده برای شما ارسال میشود.
  4. فایلهای مخصوص روز اول تا بیست یکم برای تثبیت در ذهن ناهوشیار به صورت عبارت های تأکیدی و تجسم خلاق با آهنگ های هیپنوتیزمیک و انگیزشی هیجان آور برای تحریک نیم کره راست مغزی
  5. فایلهای مخصوص روز بیست یکم الی نودم این دوره به صورت تکرار شونده به مدت 10 ساعت تجویز تمرین تکنیک های تجسم خلاق نسبت به شخص خریدار دوره تا  3  ماه از زمان خرید و یک سال پشتیبانی رایگان و پیگیری از طرف ما
  • نمونه دی وی دی ارسال شده برای شما به شکل و طرح زیر میباشد.